biginfo.nl

Is biotechnologie de toekomst?

biotechnologie

Biotechnologie. Je hoort het steeds vaker. Het komt vaak negatief in het nieuws maar er wordt gezegd dat het juist veel problemen kan oplossen. Oplossingen voor de problemen van de mensheid. Maar wat is biotechnologie nou eigenlijk en wat kan je er mee?

Wat is biotechnologie?

Biotechnologie is simpel gezegd: technologie die is gebaseerd op biologie. Het zorgt voor biomleculaire processen die technologieeen en producten ontwikkelen die ons leven kunnen verbeteren en daarnaast de gezondheid van de planeet aarde. We gebruiken biotechnologie al voor duizenden jaren. Zo maken we brood en kaas door middel van biotechnologie.

Moderne biotechnoligie  produceert producten en tecnhnologieen om bijvoorbeeld zeldzame ziekten tegen te gaan, onze ecologische voetafdruk te verminderen, wereldhonger op te lossen, schonere energie te maken en om veiligere en schonere industriele productieprocessen op gang te brengen.

Er zijn momenteel meer dan 250 biotechnoligie producten in de gezondheidszorg aanwezig, zoals vaccins. meer dan 13,3 miljoen boeren gebuiken biotechnologische producten om grotere oogst binnen te halen en de gewassen te beschermen tegen schade van insecten en plagen. en meer er zijn rafinaderijen die met biotechnologie schonere brandstoffen produceren.

Biotechnologie helpt de wereld op de volgende manieren:

Genees de wereld

Biotechnologie zorgt voor:

Biotech is helping to heal the world by harnessing nature’s own toolbox and using our own genetic makeup to heal and guide lines of research by:

Voorzie de wereld van brandstof

Biotechnologie gebruikt fermentatieprocessen om brandstof te creëren. Zo helpt het de wereld bij:

Voorzie de wereld van eten

Biotechnologie verbeterd de weerstand van gewassen tegen herbiciden. Daardoor komt er meer eten beschikbaar voor de hele wereld. En wel op de volgende wijze:

Zo zie je dat biotechnologie vele toepassingen kent en onterecht vaak een slechte naam heeft gekregen. Het is zeker zinvol om te kijken naar de positieve toepassingen van biotechnologie. Zodat we als mensheid problemen kunnen oplossen waar we al een tijdje tegen aan lopen. Want wie wil nou niet het wereld-honger-probleem oplossen?

Mobiele versie afsluiten